f

O spoločnosti

Vznik firmy IP Elektromechanik

Firmu sme postupne vybudovali spoločne otec a syn, Vladislav Podhradský a
Juraj Podhradský. Začali sme podnikať už popri zamestnaní na plný úväzok
v iných firmách. Postupne sme sa naučili, ako funguje celý proces od návrhu cez organizáciu až po realizáciu projektov v oblasti automatizačných systémov.
Až sme sa v roku 2011 osamostatnili a začali sa naplno venovať našej firme. Momentálne je konateľkou firmy Iveta Podhradská, ktorá sa stará o jej plynulé napredovanie.

Už od začiatku spolupracujeme s veľkými spoločnosťami z Nemecka,
s ktorými realizujeme množstvo projektov v rámci celej Európy, ale i mimo nej, napr. v USA. Za posledné roky sa náš tím rozrástol na takmer 100 interných a externých pracovníkov. Sme hrdí, že zamestnávame skúsených profesionálov, ktorí pristupujú k svojej práci zodpovedne.

Naše ciele a hodnoty

Naším cieľom je naďalej rozvíjať vzťahy s našimi súčasnými klientmi
i partnermi, a tiež spolupracovať na perspektívnych projektoch. Sme však otvorení aj možnosti spolupráce s novými partnermi.

Vždy sa snažíme byť korektní a otvorení. Usilujeme sa o nadčasové riešenia
v oblasti automatizácie. Preto sa nám darí napĺňať očakávania aj veľkých zákazníkov. Výsledkom nášho úsilia je tak dlhoročná spolupráca a spokojnosť našich klientov.