f

Služby

Dopravníky – pásové systémy

Zaoberáme sa odvetvím Automatizačných technológií so zameraním
na dopravníky, máme dlhoročné skúsenosti, o čom svedčia mnohé projekty
pre klientov renomovaných a zvučných mien.

Robotika

Aj v náročnom odvetví akou je Robotika v automobilovom priemysle máme významné znalosti a na svojom konte úspešné projekty pre popredné automobilové značky v Nemecku, Španielsku a taktiež v Anglicku aj v USA.

Rozvodné skrine

Vďaka odbornosti a flexibilite vykonávame práce na projektoch domovej
a priemyselnej elektroinštalácie ako aj elektroinštalačné práce pri zostavovaní a kompletizovaní rozvodných skríň všetkých typov a všetkých druhov použiteľných v každom odvetví priemyslu.